Enillwyr Y Gorffennol

Thornton Boswell o Lanelli, a enillodd ‘Camau Nesaf’ yn 2012.

Dim ond newydd orffen ei arholiadau TGAU oedd y gŵr ifanc hwn pan benderfynodd roi cynnig ar y gystadleuaeth.  

Thornton Boswell
Thornton Boswell

“Doeddwn i ddim yn disgwyl ennill mewn gwirionedd – rwy’n hapus iawn. Dyw cyfleoedd fel hyn ddim yn codi’n aml iawn i fechgyn ifanc fel fi.”

Cafodd Jamie Owens, o Trimsaran, ei goroni’n enillydd Camau Nesaf 2011.

Dyma a ddywedodd y chwaraewr rygbi 20 oed am ennill y teitl: “Dydw i ddim yn gallu credu’r peth o hyd – mae hwn yn ddechreuad rhagorol i’m gyrfa, ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr at ddechrau gweithio gyda Lloyd a Gravell.

Jamie Owens

Jamie Owens

“Roedd y gystadleuaeth yn brofiad arbennig, ac roedd pawb a oedd yn rhan ohoni’n wych ac wedi gofalu amdanom ni’n dda. Yn anffodus, nid yw’r pump arall wedi cael yr un cyfle, ond mae pob un ohonom ni ar ein hennill gan ein bod ni i gyd wedi cael dechrau gwych i’n gyrfaoedd adeiladu.”

 

 Lansiwyd prosiect Camau Nesaf yn 2010, ac fe’i henillwyd Iwan Thomas, 26 oed, o Frynaman.

Iwan Thomas

Iwan Thomas

“Mae ennill Camau Nesaf wedi newid fy mywyd. Erbyn hyn rydw i ar fy ffordd i gymhwyso’n saer ac rwyf yn adeiladu dyfodol cadarn i’r teulu.”

Doedd gan y tad i ddau o blant, cyn golffiwr proffesiynol, ddim profiad blaenorol o’r diwydiant adeiladu, a phenderfynodd roi cynnig arni er mwyn cynnig gwell dyfodol i’w deulu.

 

Lluniau: Jeff Connell

Permanent link to this article: http://www.nextstepscarmarthenshire.co.uk/cy/pastwinners/