Amserlen y prosiect

Dydd Llun, Mai 14, 2018

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

Dydd Mercher 16 Mai, 2018

Llunio Rhestr Fer

Yr wythnos sy'n dechrau ar Mehefin 19 a 20, 2018

Cynnal cyfweliadau ym Mharc y Scarlets, Llanelli

Dydd Llun, Gorffennaf 09, 2018

Ymgeiswyr llwyddiannus yn cychwyn un wythnos o hyfforddiant mewn coleg

Dydd Llun, Gorffennaf 16, 2018

Wythnos 1 – hyfforddiant ar y safle

Dydd Llun, Gorffennaf 23, 2018

Wythnos 2 – hyfforddiant ar y safle a gweithgaredd Meithrin Tîm

Dydd Llun, Gorffennaf 30, 2018

Wythnos 3 – hyfforddiant ar y safle

Dydd Llun, Awst 6, 2018

Wythnos 4 – hyfforddiant ar y safle a gweithgaredd Meithrin Tîm

Dydd Llun, Awst 13, 2018

Wythnos 5 – hyfforddiant ar y safle

Dydd Mawrth Awst 21, 2018

Wythnos 6 - hyfforddiant ar y safle ac asesiad Tystysgrif Iechyd a Diogelwch ym maes Adeiladu (CSCS)

Dydd Gwener, Awst 22, 2018

Digwyddiad dathlu a datgelu'r prentisiaethau llwyddiannus.

Wythnos yn dechrau Dydd Llun, Medi 03, 2018

Yr enillwyr yn cychwyn prentisiaeth gyda Lloyd & Gravell Ltd/TRJ Ltd a CCC