< >

Fideo Camau Nesaf 2017!

Edrychwch ar y fideo Next Steps!

Efallai mai dyma’r Camau Nesaf at eich dyfodol newydd! 

Os ydych yn chwilio am gyfle prentisiaeth i wella’ch sgiliau eich hun ac ennill cymhwyster yn y diwydiant adeiladu? Yna gallai rhaglen Camau Nesaf fod yn ddelfrydol i chi.

Mae Camau Nesaf yn dechrau ar ei nawfed flwyddyn ac ar agor i ddynion a menywod 16 oed a throsodd, ac nid oes unrhyw brofiad blaenorol yn ofynnol.

Rydym yn chwilio am unigolion sydd â diddordeb mewn ennill cymwysterau mewn sylfeini, gwaith coed, gosod brics, plastro, gwaith trydanol, plymio, crefftwr aml-sgiliau, a pheintio ac addurno.

Hon yw nawfed flwyddyn y gystadleuaeth sydd eisoes wedi newid bywydau nifer o bobl leol - gan gynnwys pobl sydd wedi mynd yn eu blaenau i sefydlu eu busnesau eu hunain ac i ennill cystadlaethau sgiliau cenedlaethol. Ar ben hynny mae plant ac oedolion sydd ag anableddau difrifol ar eu hennill yn sgil y prosiectau cymunedol y bu'r timau Camau Nesaf yn eu cyflawni.

Dyddiad Cau: 14 Mai, 2018

> Dysgu mwy

> Ymgeisio